Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng: có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện và công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo:

  • Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Thị Thu Hà
  • Phó Trưởng phòng: CN. Lê Trần Lan Phương

Thành tích:

  • Huân chương lao động hạng ba
  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
  • Tập thể lao động xuất sắc