Khoa Côn trùng và Động vật y học

Chức năng: có chức năng tổ chức, chỉ đạo, triển khai, nghiên cứu các hoạt động giám sát, phòng chống các loại côn trùng, động vật truyền bệnh cho người.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng Côn trùng y học
  • Phòng Động vật Y học
  • Phòng Hóa chất diệt côn trùng
  • Văn phòng dự án SXHD khu vực miền Bắc

Lãnh đạo:

  • Trưởng Khoa: TS. Trần Vũ Phong
  • Phó Trưởng Khoa: TS. Vũ Trọng Dược

Thành tích:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Bằng khen Bộ Y tế
  • Bằng khen của Công đoàn Y tế VN
  • Tập thể Lao động xuất sắc