Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

67

67

Trung tâm Đào tạo & Quản lý khoa học thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2022.
Xem thêm

57

57

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung, ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm

56

56

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam.   
Xem thêm

45

45

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thành Nam - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

73

73

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn "An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 2" trong thời gian từ ngày 31/5-03/6/2022. 
Xem thêm

56

56

Ngày 08/5/2015, Viện trưởng ký Quyết định số 496/QĐ-VSDTTƯ về việc Phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Thực hành tiêm chủng an toàn".Nội dung chi tiết xem tại đây:Fwd__Quyết_đinh_phê_duyệt_chương_trình_và_tài_tài_liệu_đào_tạo_liên_tục___Thực_hành_tiêm_chủng_an_toàn_.zipTrân trọng...
Xem thêm