Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

28

28

Tên đề tài: : “Thực trạng và hiệu quả giải pháp nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh Long An, 2018” 
Xem thêm

35

35

Tên luận án: Thực trạng tai nạn thương tích tại cộng đồng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2016 và kết quả can thiệp tại một số trường tiểu học. 
Xem thêm

156

156

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:
Xem thêm

31

31

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định số 1572/QĐ-VSDTTƯ ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Xem thêm

74

74

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Lịch họp của Hội đồng chức danh cơ sở năm 2020. 
Xem thêm

125

125

Hội đồng chức danh Giáo sư Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2020.
Xem thêm