Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

27

27

Đề tài luận án: “Tình trạng kháng thể IgG kháng sởi ở trẻ 2 - 9 tháng tuổi và tính an toàn, tính sinh miễn dịch sau tiêm vắc xin sởi MVVAC cho trẻ 6 - 8 tháng tuổi tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương”.
Xem thêm

82

82

Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2023-2024.
Xem thêm

24

24

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Vũ Đình Tuyên.
Xem thêm

20

20

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Anh Tú.
Xem thêm

21

21

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Thị Minh Tâm
Xem thêm

35

35

Đề tài luận án: Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh than tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 2010 - 2022.
Xem thêm