Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

154

154

Ngày 12/5/2021, Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và đề cử 11 thành viên (danh sách đính kèm) làm cơ sở để Viện Trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021.
Xem thêm

367

367

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

121

121

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 314 của NCS Trương Thái Phương, chuyên ngành: Vi sinh y học.
Xem thêm

115

115

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 313 của NCS Hoàng Thu Thủy, chuyên ngành: Vệ sinh xã hội  học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

107

107

Trường Đại học Y đã gửi 02 Thông báo tuyển sinh, gồm có: 
Xem thêm

127

127

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện nghiên cứu khoa học đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Đến nay, Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cho 06 ngành. Ngoài ra, Viện còn liên kết đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ với Trường Đại học Y Hà Nội.
Xem thêm