Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

73

73

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 320 của NCS Nguyễn Tài Dũng.
Xem thêm

106

106

Tên luận án: “Thực trạng suy giảm thính lực, một số yếu tố liên quan và hiệu quả dự phòng bằng bổ sung Mg-B6 ở bộ đội binh chủng tăng thiết giáp năm2017-2018” .
Xem thêm

88

88

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 319 của NCS Hoàng Hoa Sơn.
Xem thêm

288

288

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021.
Xem thêm

288

288

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021. 
Xem thêm

153

153

Đề tài luận án: Thực trạng tổ chức và quy trình hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và hiệu quả can thiệp.
Xem thêm