Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 303 của NCS Trần An Chung

  Đề tài:  

“THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU, THỰC HÀNH TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TỈNH LONG AN, 2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. TRẦN AN CHUNG

   _ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI_

 

                                            THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2020

                                            TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                                                                  

         Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan