Chuyên môn

118

118

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển NCS năm 2023 như sau:
Xem thêm

87

87

Đề tài luận án: Thực trạng sốt xuất huyết dengue tại tỉnh Khánh Hòa và tính khả thi, tính chính xác của hệ thống dự báo dựa vào vệ tinh.
Xem thêm

69

69

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 334 của NCS Dương Đức Thiện
Xem thêm

204

204

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đã thông báo trong Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023 như sau:
Xem thêm

623

623

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 43 năm 2023 như sau:
Xem thêm

117

117

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Đề án tuyển sinh năm 2023.
Xem thêm