Chuyên môn

32

32

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 310 của NCS Trần Đắc Tiến.
Xem thêm

83

83

Mục tiêu của hội thảo nhằm cung cấp thông tin về tầm quan trọng của giải trình tự hệ gen của virus trong đáp ứng phòng chống dịch và năng lực kỹ thuật giải trình tự gen của các nước phát triển trên thế giới như Anh, Mỹ và của Việt Nam hiện tại. 
Xem thêm

37

37

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Ngọc Thanh -  chuyên ngành Dịch tễ học.
Xem thêm

36

36

Theo Công văn số 13/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 05/03/2021, Trung tâm Đào tạo và quản lý khoa học xin gửi thông báo đến các ứng viên về việc ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
Xem thêm

30

30

Đề tài luận án: “Đánh giá tính ổn định và công hiệu của vắc xin cúm mùa tam giá dạng mảnh bất hoạt (IVACFLU-S) sản xuất tại IVAC”.
Xem thêm

47

47

 
Xem thêm