Chuyên môn

39

39

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 354 của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc.   
Xem thêm

91

91

Đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm hệ gen của các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc phân lập từ bệnh nhân lao kháng Rifampicin tại Hà Nội năm 2020 -2022.
Xem thêm

72

72

Đề tài luận án: An toàn tiêm chủng và đáp ứng kháng thể của mũi tiêm bổ sung vắc xin bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2020.
Xem thêm

142

142

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Đề án tuyển sinh năm 2024,
Xem thêm

90

90

Đề tài luận án: Nghiên cứu đáp ứng kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong quần thể người nhiễm và người tiếp xúc tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2020-2021.
Xem thêm

119

119

Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:
Xem thêm