Chuyên môn

155

155

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021.
Xem thêm

163

163

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021. 
Xem thêm

201

201

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021. 
Xem thêm

140

140

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư năm 2021.
Xem thêm

90

90

Ngày 10/9/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện (Quyết định số 1065/QĐ-VSDTTƯ).
Xem thêm

59

59

Đề tài luận án: “Thực trạng, căn nguyên viêm não vi rút và chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh tại 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, 2017-2018”.
Xem thêm