Tin tức nổi bật

3

3

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa máy Giải trình tư Gen thế hệ mới Iseq 100 thuộc khoa Vi khuẩn của Viện.

Xem thêm

58

58

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022. 

Xem thêm

6

6

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng Hệ thống điều hòa trung tâm của Viện. Kínhmời quý đơn vị gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

Xem thêm

15

15

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng Hệ thống máy phát điện của Viện. Kính mời quý đơn vị gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

Xem thêm