Tin tức nổi bật

17

17

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020.

Xem thêm

70

70

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:

Xem thêm

84

84

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng thí nghiệm từ nguồn kinh phí được Bộ Y tế giao năm 2020 nhằm phục vụ các hoạt động chuyên môn của Viện. 

Xem thêm

70

70

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị chuyên môn thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Ứng phó khẩn cấp đại dịch COVID-19 của Việt Nam” - Dự án WB-VNCOVID-19.

Xem thêm