Các phản ứng phụ sau tiêm chủng

Mối quan tâm hàng đầu của các bà mẹ khi đi tiêm chủng là các loại phản ứng phụ nào có thể gặp phải sau tiêm và mức độ của từng loại phản ứng phụ đó như thế nào?

Description: https://tiemchungdichvu.vn/wp-content/uploads/2016/12/vac-xin-1024x386.jpg

Theo kết quả khảo sát trực tuyến về phản ứng phụ gặp phải sau tiêm của 32 loại vắc xin và kháng huyết thanh đối với các bà mẹ đã cho con đi tiêm chủng cho thấy đa số không gặp phải tác dụng phụ nào chiếm sau tiêm điều đó cho thấy các vắc xin và kháng huyết thanh đều rất an toàn.

Description: https://tiemchungdichvu.vn/wp-content/uploads/2016/12/phan-ung-sau-tiem-1024x541.jpg

2 loại phản ứng phụ thường gặp nhất là sốt nhẹ 29.5% và quấy khóc 25.5% đây là những phản ứng phụ thông thường sẽ hết sau một thời gian ngắn.

Có một vài trường hợp gặp phản ứng bị cúm nhẹ sau tiêm phòng cúm hay còn gọi là phản ứng giả cúm tuy nhiên mực độ rất nhẹ sẽ nhanh hết.

Tham khảo một số cách giảm tác dụng phụ sau tiêm chủng

Sau khi tiêm xong bạn nên dành khoảng 2 – 3 phút ghi nhận lại các phản ứng phụ có thể gặp phải sau tiêm tại đây kết quả thống kê sẽ là tài liệu tham khảo cho các bà mẹ khác.

Tóm lược bài viết

Mối quan tâm hàng đầu của các bà mẹ khi đi tiêm chủng là các loại phản ứng phụ nào có thể gặp phải sau tiêm và mức độ của từng loại phản ứng phụ đó như thế nào?

Theo kết quả khảo sát trực tuyến về phản ứng phụ gặp phải sau tiêm của 32 loại vắc xin và kháng huyết thanh đối với các bà mẹ đã cho con đi tiêm chủng cho thấy đa số không gặp phải tác dụng phụ nào chiếm sau tiêm điều đó cho thấy các vắc xin và kháng huyết thanh đều rất an toàn.

2 loại phản ứng phụ thường gặp nhất là sốt nhẹ 29.5% và quấy khóc 25.5% đây là những phản ứng phụ thông thường sẽ hết sau một thời gian ngắn.


Các bài viết liên quan