Thông báo

5

5

Ngày 10/9/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện (Quyết định số 1065/QĐ-VSDTTƯ).
Xem thêm

125

125

Thông báo Bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  315 của NCS Phạm Ngọc Thanh.
Xem thêm

34

34

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Văn Thượng - ngành Y học dự phòng. Đề tài: Thực trạng, yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các xã vùng núi cao tỉnh Hòa Bình, 2018-2020.
Xem thêm

79

79

Đề tài luận án: Thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm vi rút viêm gan B ở người trưởng thành tại khu vực Tây Nguyên và hiệu quả can thiệp dự phòng lây nhiễm
Xem thêm

90

90

Ngày 14/6/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký ban hành Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện, gồm 6 ngành như sau:
Xem thêm

367

367

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm