Thông báo

61

61

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020. 
Xem thêm

56

56

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:
Xem thêm

21

21

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tài Dũng - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

46

46

Đề tài: “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC TIÊU CHẢY DO CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 2013 - 2017”.
Xem thêm

49

49

Căn cứ theo Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng Giáo dục đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tự chủ thiết kế mẫu và in phôi bằng tiến sĩ. 
Xem thêm

52

52

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Hoa Sơn, chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.
Xem thêm