Thông báo

39

39

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 354 của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc.   
Xem thêm

91

91

Đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm hệ gen của các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc phân lập từ bệnh nhân lao kháng Rifampicin tại Hà Nội năm 2020 -2022.
Xem thêm

72

72

Đề tài luận án: An toàn tiêm chủng và đáp ứng kháng thể của mũi tiêm bổ sung vắc xin bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2020.
Xem thêm

90

90

Đề tài luận án: Nghiên cứu đáp ứng kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong quần thể người nhiễm và người tiếp xúc tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2020-2021.
Xem thêm

62

62

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Phạm Thanh Vũ.
Xem thêm

93

93

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Hà Thị Cẩm Vân.
Xem thêm