Thông báo

111

111

Đề tài luận án: “Đánh giá tính ổn định và công hiệu của vắc xin cúm mùa tam giá dạng mảnh bất hoạt (IVACFLU-S) sản xuất tại IVAC”.
Xem thêm

163

163

 
Xem thêm

94

94

Thông báo về  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

114

114

Tên luận án:  Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộngcủa vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam.
Xem thêm

124

124

Đề tài luận án: “Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng giai đoạn sớm bằng gel Fluor đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.
Xem thêm

121

121

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lại Thu Hà - chuyên ngành Dịch tễ học, mã số 62 72 01 17.
Xem thêm