Thông báo

55

55

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

57

57

Đề tài: “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ DỰ BÁO BỆNH TIÊU CHẢY TẠI TỈNH HÀ TĨNH”.
Xem thêm

50

50

Đề tài: THỰC TRẠNG VIÊM NÃO NHẬT BẢN, MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VÉC TƠ VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, 2005 - 2018”
Xem thêm

96

96

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và ứng dụng mô hình toán học để dự báo bệnh tiêu chảy tại tỉnh Hà Tĩnh.
Xem thêm

245

245

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2.
Xem thêm

97

97

Ngày 24/12/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư tại Viện đối với 15 hồ sơ.  
Xem thêm