Thông báo

222

222

Tên luận án:  Thực trạng và hiệu quả ứng dụng tiếp cận sức khỏe sinh thái trong phòng chống sốt xuất huyết dengue tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng.
Xem thêm

200

200

Đề tài: Theo dõi tải lượng HIV thường quy ở bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi rút bậc một tại khu vực miền Bắc Việt Nam.
Xem thêm

198

198

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân lực y tế tại tuyến cơ sở tỉnh Long An.
Xem thêm

249

249

Đề tài: “Thực trạng tuân thủ điều trị ARV, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại một số phòng khám ngoại trú tại Hà Nội”
Xem thêm

224

224

Đề tài:  Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017.
Xem thêm

179

179

Đề tài: Thực trạng tai nạn thương tích tại cộng đồng tỉnh Kon Tum năm 2016 và hiệu quả một số giải pháp can thiệp.
Xem thêm