Đào tạo Tiến sĩ

11

11

Đề tài luận án: “Thực trạng, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã vùng núi cao tỉnh Hòa Bình, 2018-2020”.
Xem thêm

22

22

Đề tài luận án: “Thực trạng, căn nguyên viêm não vi rút và chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh tại 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, 2017-2018”.
Xem thêm

35

35

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  316 của NCS Nguyễn Trọng Khoa.
Xem thêm

69

69

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

57

57

Tên luận án:  Thực trạng sử dụng kháng sinh hợp lý và hiệu quả can thiệp tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.
Xem thêm

125

125

Thông báo Bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  315 của NCS Phạm Ngọc Thanh.
Xem thêm