Đào tạo Tiến sĩ

17

17

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 322 của NCS Lại Thu Hà.
Xem thêm

11

11

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 321 của NCS Nguyễn Văn Khởi.
Xem thêm

25

25

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên ngành Vi sinh y học, mã số 62 72 01 15.
Xem thêm

25

25

 
Xem thêm

26

26

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công khai những thông tin theo quy định như sau: 
Xem thêm

33

33

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu qủa giám sát, phát hiện, điều trị tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, 2018-2019.
Xem thêm