Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tài Dũng

Đề tài:Thực trạng suy giảm thính lực, một số yếu tố ảnh hưởng và hiệu quả can thiệp dự phòng có bổ sung thuốc ở bộ đội binh chủng tăng thiết giáp năm 2017-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

NCS. NGUYỄN TÀI DŨNG

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 

                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2020

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                 Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan