Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phan Đăng Thân

Đề tài: Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tiêu chảy và dự báo bằng mô hình     toán học liên quan đến yếu tố khí hậu ở tỉnh Hà Tĩnh

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

MÃ SỐ: 62 72 01 17

 

NCS. PHAN ĐĂNG THÂN -

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

  

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 07 năm 2019

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                           Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan