Danh mục

Bài viết Chuyên môn

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 292 của NCS Nguyễn Minh Hải

52

Đề tài:   “THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP” 
Chi tiết

Dự án mục tiêu y tế khác