Danh mục

các bài viết nổi bật

HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM SAU ĐẠI DỊCH”

32

Ngày 11/7/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

22

22

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng Vé máy bay chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội
Xem thêm

22

22

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sửa chữa, thay thế hệ thống cáp quang và thiết bị kết nối nội bộ của Viện.
Xem thêm

32

32

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng vé máy bay cho cán bộ đi công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”, cụ thể như sau:   
Xem thêm

26

26

Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam,
Xem thêm

36

36

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua một số loại vắc xin, sinh phẩm y tế theo danh mục chi tiết trong phụ lục 1.
Xem thêm

31

31

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua vắc xin theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1.
Xem thêm