Danh mục

các bài viết nổi bật

Thư mời cung cấp báo giá

56

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 09 danh mục vật tư y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm,...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

55

55

Ngày 08 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3336/QĐ-BYT về việc ban hành danh sách các đơn vị đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.
Xem thêm

72

72

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 
Xem thêm

55

55

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin tại các tỉnh trong phạm vi toàn quốc năm 2021.
Xem thêm

55

55

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Viện.
Xem thêm

69

69

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp một số dịch vụ công thuộc hoạt động thường xuyên của Viện.
Xem thêm

89

89

Ngày 23/6, Nhãn hiệu điều hòa ALASKA đã trao tặng 10 bộ điều hòa nhiệt độ cho kho bảo quản vắc xin Covid-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Xem thêm