Thư mời báo giá vắc xin DPT-VGB-Hib

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng dự toán mua sắm vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong tiêm chủng thường xuyên. 

Kính mời các Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá cho Viện theo nội dung tại file đính kèm sau:

cv_-2023-286-1.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan