Danh mục

các bài viết nổi bật

Mời cung cấp báo giá dịch vụ văn phòng phẩm

31

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý cung ứng thuốc Bệnh không lây...
Chi tiết

Tin Trong Viện

35

35

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức tập huấn “Triển khai Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép phỏng vấn hành vi (HSS/HSS+) năm 2024” thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”, cụ thể như sau:   
Xem thêm

38

38

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch thực hiện Kiểm toán hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh và Báo cáo quyết toán thuế hoạt động nghiên cứu sinh với báo cáo hợp nhất quyết toán thuế của Viện năm 2023. 
Xem thêm

41

41

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu cung ứng vé máy bay khứ hồi cho cán bộ tham dự Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm duy trì thành quả Loại trừ uốn ván sơ sinh tại vùng nguy cơ cao” do UNICEF viện trợ tại Đà Nẵng ngày 18-19/6/2024.
Xem thêm

36

36

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu cung ứng vé máy bay khứ hồi cho cán bộ tham dự Hội thảo Triển khai Dự án “Hỗ trợ tăng cường tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2024” do UNICEF viện trợ tại Đà Nẵng ngày 18/6/2024.
Xem thêm

44

44

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu cung ứng vé máy bay khứ hồi cho cán bộ tham dự tập huấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 11-14/6/2024 thuộc Dự án “Hỗ trợ tăng cường tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2024” do UNICEF viện trợ. 
Xem thêm

43

43

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý cung ứng thuốc Bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Nghệ An (ngày 12-14/ 6/ 2024) và 01 lớp tập huấn về kỹ năng quản lý cung ứng thuốc BKLN tại Bắc Kạn (ngày 26-28/6/2024).
Xem thêm