Danh mục

các bài viết nổi bật

Mời cung cấp báo giá

28

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm thiết bị bảo quản vắc xin để thực hiện các hoạt động chuyên...
Chi tiết

Tin Trong Viện

98

98

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục của công văn số 1219/VSDTTƯ-KHQT ngày 16/7/2021.
Xem thêm

101

101

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện.
Xem thêm

107

107

Ngày 08 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3336/QĐ-BYT về việc ban hành danh sách các đơn vị đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.
Xem thêm

132

132

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 
Xem thêm

110

110

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin tại các tỉnh trong phạm vi toàn quốc năm 2021.
Xem thêm

93

93

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Viện.
Xem thêm