Danh mục

các bài viết nổi bật

Mời cung cấp báo giá

28

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm thiết bị bảo quản vắc xin để thực hiện các hoạt động chuyên...
Chi tiết

Tin Trong Viện

116

116

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp một số dịch vụ công thuộc hoạt động thường xuyên của Viện.
Xem thêm

140

140

Ngày 23/6, Nhãn hiệu điều hòa ALASKA đã trao tặng 10 bộ điều hòa nhiệt độ cho kho bảo quản vắc xin Covid-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Xem thêm

105

105

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 2.000.000 liều vắc xin DPT-VGB-Hib để phục vụ hoạt động của Dự án Tiêm chủng mở rộng.
Xem thêm

102

102

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 02 danh mục thiết bị theo dõi nhiệt độ để sử dụng cho các hoạt động bảo quản, vận chuyển vắc xin.
Xem thêm

100

100

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 
Xem thêm

116

116

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 09 danh mục vật tư y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán mua sắm và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Xem thêm