Danh mục

Bài viết Dịch vụ

TẠI SAO TIÊM CHỦNG LẠI QUAN TRỌNG ĐẾN NHƯ THẾ

749

Có thể nói việc nhà khoa học Jenner phát minh ra vắc xin vào năm 1796 là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại. Kể...
Chi tiết

Thử nghiệm lâm sàng