Danh mục

các bài viết nổi bật

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Trao bằng tiến sĩ năm 2019

180

Tới dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Viện, các Trung tâm y tế dự phòng, các đơn vị trực...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

97

97

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 - Đợt 2.Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 39 năm 2019 - Đợt 2.
Xem thêm

22437

22437

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh PGS năm 2019.
Xem thêm

3398

3398

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là một trong những viện nghiên cứu được thành lập đầu tiên trong ngành y tế, chỉ một tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Xem thêm

464

464

Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo lịch phỏng vấn và danh sách phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019. 
Xem thêm

158

158

Ngày 30/11/2019 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu ra Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiện toàn cơ cấu, tổ chức, điều lệ và phương hướng hoạt động để chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020.
Xem thêm

118

118

Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Văn phòng Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019.
Xem thêm