Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 320 của NCS Nguyễn Tài Dũng

Đề tài:

“THỰC TRẠNG SUY GIẢM THÍNH LỰC, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BẰNG BỔ SUNG MG-B6 

Ở BỘ ĐỘI BINH CHỦNG TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2017-2018”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. NGUYỄN TÀI DŨNG

   _BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108_

 

                     THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2022

                     ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 – nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương -

                                                              Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                      HÌNH THỨC: Trực tuyến

         

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan