Đào tạo Tiến sĩ

38

38

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Vũ Sơn - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

61

61

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Văn Kết - Chuyên ngành Dịch tễ học.
Xem thêm

72

72

Đề tài luận án: Thực trạng, chủng vi khuẩn có liên quan đến bệnh sâu răng và kết quả điều trị bằng Silver diamine flouride 38% ở học sinh 6-7 tuổi tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương.
Xem thêm

82

82

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực Tây Bắc và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền mẹ con.
Xem thêm

69

69

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nông Minh Hoàng - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

63

63

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Ngô Khánh Phương - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm