Đào tạo Tiến sĩ

77

77

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Khang - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 63.
Xem thêm

68

68

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

73

73

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 337 của NCS Trần Thị Minh Tâm.
Xem thêm

245

245

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 43 năm 2023 - Đợt 2 như sau:
Xem thêm

267

267

Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 43 năm 2023. 
Xem thêm

105

105

Đề tài luận án: “Nghiên cứu kiểu gen HLA lớp I và đột biến gen HIV-1 liên quan đến tải lượng vi rút và số lượng tế bào CD4, Hà Nội, 2014-2016”
Xem thêm