Tin tức nổi bật

4

4

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu tuyển chuyên gia kỹ thuật làm việc cho Dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2024” 

Xem thêm

38

38

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua vắc xin theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm. 

Xem thêm

97

97

Trung tâm ĐT&QLKH xin gửi Thông báo số 1 về Tổ chức Hội nghị khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, cụ thể như sau:

Xem thêm

98

98

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu thuê chỗ đặt máy chủ phục vụ cho việc quản lý số liệu cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Xem thêm