Tin tức nổi bật

28

28

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng gửi các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị Danh mục và tập hợp văn bản về công tác xét nghiệm Covid-19 để thực hiện việc đăng tải lần đầu. 

Xem thêm

49

49

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm nước muối sinh lý để triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Xem thêm

66

66

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính gửi các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện và cung cấp báo giá theo thông tin chi tiết trong phụ lục đính kèm. 

Xem thêm

60

60

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca từ ngày 8/3/2021 cho các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, công an, bộ đội…

Xem thêm