Tin tức nổi bật

4

4

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu hiệu chuẩn 01 máy Photometer ATI 2I để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Xem thêm

49

49

Ngày 29/4/2021 Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) trực thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

Xem thêm

112

112

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:

Xem thêm

98

98

Sáng ngày 26-4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Viện theo đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Xem thêm