Tin tức nổi bật

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tủ bảo quản nhiệt độ âm của Viện.

Xem thêm

16

16

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ quá trình đóng gói và vận chuyển vắc xin.

Xem thêm

19

19

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Xem thêm

13

13

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Xem thêm