Chuyên môn

65

65

Ngày 16/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Viện đối với 02 hồ sơ. 
Xem thêm

65

65

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 322 của NCS Lại Thu Hà.
Xem thêm

53

53

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 321 của NCS Nguyễn Văn Khởi.
Xem thêm

59

59

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên ngành Vi sinh y học, mã số 62 72 01 15.
Xem thêm

47

47

Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên của các Bộ môn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2022 như sau:
Xem thêm

52

52

Theo công văn số 65/HĐGSNN của Hội đồng giáo sư nhà nước ngày 8/4/2022 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022, Viện xin thông báo lịch  xét của Hội đồng giáo sư nhà nước và tiêu chuẩn theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.
Xem thêm