Chuyên môn

80

80

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Khánh Tùng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

107

107

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở gồm 11 thành viên theo quyết định số 573/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 và phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký theo Quyết định số 580/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 
Xem thêm

4767

4767

Stress học đường đang trở thành một vấn đề sức khỏe khá phổ biến hiện nay ở trẻ em. Stress học đường được coi là phản ứng tâm lý – sinh lý của học sinh trước những tác động từ các môi trường khác nhau lên sự phát triển cân bằng của cơ thể. 
Xem thêm

87

87

Thực hiện thông tư 4/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành- liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở, ngày 12/5/2020. Hội đồng thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở  và đề cử 11 thành viên làm cơ...
Xem thêm

118

118

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Danh sách các giảng viên thỉnh giảng của Viện năm 2019-2020, ban hành kèm theo Quyết định số2022/QĐ-VSDTTƯ  ngày 31/12/2019 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Xem thêm

124

124

Đề tài:  "THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ỨNG DỤNG TIẾP CẬN SỨC KHỎE SINH THÁI TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, HẢI PHÒNG”
Xem thêm