Chuyên môn

35

35

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Lại Vũ Kim.
Xem thêm

144

144

Trầm cảm là một tình trạng bệnh lý thường gặp, đặc biệt là ở người từ 65 tuổi trở lên và đang mắc các bệnh thực thể như đái đường, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp,… 
Xem thêm

130

130

Cộng hưởng Schumann là hiện tượng điện từ tần số cực thấp (Extremely Low Frequency - ELF) được hình thành giữa tầng điện li và bề mặt Trái đất dưới tác động của từ trường Trái đất. 
Xem thêm

78

78

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Bùi Minh Hiền.
Xem thêm

63

63

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (lần 2) của NCS Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

106

106

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trịnh Quang Trí.
Xem thêm