Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

290

290

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021. 
Xem thêm

198

198

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư năm 2021.
Xem thêm

125

125

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 317 của NCS Vũ Vi Quốc.
Xem thêm

137

137

Đề tài luận án: “Thực trạng, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã vùng núi cao tỉnh Hòa Bình, 2018-2020”.
Xem thêm

163

163

Ngày 10/9/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện (Quyết định số 1065/QĐ-VSDTTƯ).
Xem thêm

109

109

Đề tài luận án: “Thực trạng, căn nguyên viêm não vi rút và chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh tại 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, 2017-2018”.
Xem thêm