Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

121

121

 
Xem thêm

73

73

Thông báo về  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

83

83

Tên luận án:  Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộngcủa vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam.
Xem thêm

90

90

Đề tài luận án: “Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng giai đoạn sớm bằng gel Fluor đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.
Xem thêm

82

82

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lại Thu Hà - chuyên ngành Dịch tễ học, mã số 62 72 01 17.
Xem thêm

89

89

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm