Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

96

96

Đề tài: THỰC TRẠNG VIÊM NÃO NHẬT BẢN, MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VÉC TƠ VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, 2005 - 2018”
Xem thêm

189

189

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và ứng dụng mô hình toán học để dự báo bệnh tiêu chảy tại tỉnh Hà Tĩnh.
Xem thêm

348

348

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2.
Xem thêm

165

165

Ngày 24/12/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư tại Viện đối với 15 hồ sơ.  
Xem thêm

111

111

Tên luận án:  Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018.
Xem thêm

110

110

Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên của các Bộ môn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư năm 2020 như sau:
Xem thêm