Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Công Tú

Đề tài: "Hiệu quả ứng dụng sức khỏe sinh thái trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng" 


Chuyên ngành: Y tế công cộng

Mã số: 62 72 03 01 
 


Nghiên cứu sinh: Trần Công Tú

Đơn vị công tác: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

 

                                     Thời gian: 14 giờ 00, Ngày 16 tháng 8 năm 2019 
                                    
                                     Địa điểm: Hội trường(Tầng 2), Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

                                                       Số 01- phố Yéc xanh - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.                                                                                             Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan