Khoa Vi khuẩn

Chức năng: có chức năng chẩn đoán, giám sát, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về vi khuẩn gây bệnh.

Cơ cấu tổ chức:

  • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn hô hấp
  • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn đường ruột
  • Phòng thí nghiệm Kháng kháng sinh
  • Phòng thí nghiệm Mycobacteria
  • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn đặc biệt
  • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn kỵ khí
  • Phòng Pha chế môi trường

Lãnh đạo:

  • Trưởng Khoa: PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà
  • Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Huy Hoàng

Thành tích:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Bằng khen Bộ Y tế
  • Tập thể Lao động xuất sắc