Khoa Vi rút

Chức năng: có chức năng chẩn đoán, giám sát, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các vi rút gây bệnh

Cơ cấu tổ chức:

 • Phòng thí nghiệm vi rút đường ruột
 • Phòng thí nghiệm vi rút hô hấp
 • Phòng thí nghiệm vi rút cúm
 • Phòng thí nghiệm các tác nhân vi rút liên quan đến bệnh truyền từ động vật sang người
 • Phòng thí nghiệm vi rút Arbo
 • Phòng thí nghiệm vi rút Viêm gan
 • Phòng thí nghiệm vi rút Dại

Lãnh đạo:

 • Trưởng Khoa: TS. Hoàng Vũ Mai Phương
 • Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng, TS. Đỗ Phương Loan

Thành tích:

 • Huân chương Lao động hạng ba
 • Bằng khen Bộ Y tế
 • Tập thể Lao động xuất sắc