Đào tạo Tiến sĩ

543

543

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 41 năm 2021. 
Xem thêm

416

416

Đề tài luận án: Thực trạng tổ chức và quy trình hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở và hiệu quả can thiệp.
Xem thêm

374

374

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 317 của NCS Vũ Vi Quốc.
Xem thêm

442

442

Đề tài luận án: “Thực trạng, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã vùng núi cao tỉnh Hòa Bình, 2018-2020”.
Xem thêm

420

420

Đề tài luận án: “Thực trạng, căn nguyên viêm não vi rút và chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh tại 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, 2017-2018”.
Xem thêm

376

376

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  316 của NCS Nguyễn Trọng Khoa.
Xem thêm