Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

401

401

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trực tiếp chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, các Viện và Bệnh viện liên quan thực hiện đề tài kh...
Xem thêm

314

314

Danh sách các loại sách tiếng nước ngoài
Xem thêm

379

379

Danh sách các tạp chí khoa học
Xem thêm

349

349

Dự án Caried (Canada - Châu Á) về kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nổi trội hỗ trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương các tài liệu có tên sau: (tham khảo tại Thư viện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)
Xem thêm

470

470

Danh mục luận án tiến sỹ hệ y học dự phòng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Xem thêm

378

378

Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài
Xem thêm