THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN NCS NĂM 2022 VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN NCS NĂM 2023

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 2685/BGDĐT-GDĐH ngày 02/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển NCS năm 2023 như sau: 

BC_thuc_hien_tuyen_sinh_2022_va_xac_dinh_chi_tieu_2023.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan