Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 335 của NCS Nguyễn Thành Đông

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TÍNH KHẢ THI, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO DỰA VÀO VỆ TINH”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  9 72 07 01

 

CỦA NCS. NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

   _VIỆN PASTEUR NHA TRANG _

 

                                THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2023

                             ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Thư viện (tầng 3 - nhà 1) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - 

                                                                   Số 1 Phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan