Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Đình Tuyên - Ngành Dịch tễ học

 

Tóm lược bài viết

Đề tài:Một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh sâu răng, chủng vi khuẩn có liên quan tới bệnh sâu răng và đánh giá kết quả điều trị bằng Silver Diammine flouride 38% ở học sinh 6-7 tuổi tại trường tiểu học Võ Thị Sáu - TP Hải Dương năm 2020-2022

 

NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

MÃ SỐ: 9 72 01 17

 

NCS. VŨ ĐÌNH TUYÊN -

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 

                              THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2023

                              TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                       Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

                                                                                           Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan