Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

262

262

Danh sách các loại sách tiếng nước ngoài
Xem thêm

318

318

Danh sách các tạp chí khoa học
Xem thêm

288

288

Dự án Caried (Canada - Châu Á) về kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nổi trội hỗ trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương các tài liệu có tên sau: (tham khảo tại Thư viện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)
Xem thêm

408

408

Danh mục luận án tiến sỹ hệ y học dự phòng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Xem thêm

328

328

Danh sách các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài
Xem thêm

380

380

Đây là các bài báo khoa học chuyên đề về HIV của Khoa HIV/AIDS Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được đăng tải trên Tập chí Y học dự phòng năm 2016. Trân trọng gửi tới các bạn đọc quan tâm, nghiên cứu về lĩnh vực này. Dưới đây là 17 bải báo khoa học chuyên đề về HIV...
Xem thêm