Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trịnh Quang Trí - ngành Y học dự phòng

Đề tài:  Thực trạng và hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ ở học sinh tiểu học dân tộc Khmer 

tại đồng bằng sông Cửu Long

 

NGÀNH:  Y HỌC DỰ PHÒNG

MÃ SỐ: 9 72 01 10

 

NCS. TRỊNH QUANG TRÍ -

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 

                                  THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2023

                                   TẠI: Hội trường (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                                                            Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan