Đào tạo Tiến sĩ

410

410

Thông báo về  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

518

518

Tên luận án:  Thực trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộngcủa vi khuẩn đường ruột ở người khỏe mạnh tại một xã, tỉnh Hà Nam.
Xem thêm

486

486

Đề tài luận án: “Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả can thiệp phục hồi tổn thương sâu răng giai đoạn sớm bằng gel Fluor đối với học sinh 12 tuổi tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.
Xem thêm

433

433

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lại Thu Hà - chuyên ngành Dịch tễ học, mã số 62 72 01 17.
Xem thêm

494

494

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Khởi - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

447

447

Đề tài: “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ DỰ BÁO BỆNH TIÊU CHẢY TẠI TỈNH HÀ TĨNH”.
Xem thêm