Trao đổi hợp tác với Viện Pasteur St Petersburg, Liên Bang Nga

Ngày 14/12/2017, Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiếp đoàn nhà khoa học Viện Pasteur St Peterburg, Liên Bang Nga. Hai viện đều nằm trong mạng lưới các Viện Pasteur toàn cầu và tương đồng về chức năng, nhiệm vụ trong phòng chống và nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm. Trong cuộc gặp, hai viện đã trao đổi các lĩnh vực khoa học hai bên đang triển khai và quan tâm bao gồm giám sát HIV/AIDS, theo dõi kháng thuốc HIV; giám sát và nghiên cứu các bệnh viêm gan A, B, C, D, E; thử nghiệm lâm sàng một số loại vắc xin. 
 

Lãnh đạo Viện tiếp các chuyên gia từ Viện Pasteur St Peterburg

 


Các bài viết liên quan