Thông báo về Hội nghị về Orthomyxoviruses lần thứ 8 tại Hà Nội tháng 9 năm 2018

 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng trường ĐH Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức Hội nghị Orthomyxoviruses lần thứ 8 tại Hà Nội từ 12-14 tháng 9 năm 2018.

 Hội nghị này, được tổ chức 3 năm một lần, nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học trẻ có quan tâm đến lĩnh vực Orthomyxovirus, tập trung vào tất cả các khía cạnh của nghiên cứu về cúm và các loại virus có liên quan, nhằm tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy tiến tới một cam kết trong lĩnh vực nghiên cứu này.

 Trân trọng kính mời các nhà khoa học có quan tâm tham khảo thông tin và đăng ký abtract của các nghiên cứu tại địa chỉ https://www.orthomyxo2018.org/abstract-submission trước ngày 9 tháng 5 năm 2018.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

 ĐT: 024.38213241; email: ndcm@nihe.org.vn

 

Trân trọng thông báo

Nguyễn Diệu Chi Mai - Phòng Kế hoạch - Hợp tác Quốc tế


Các bài viết liên quan