Dự án Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em 6-15 tuổi tại vùng nguy cơ cao trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2017-2018

Đây là dự án do Chương trình áp dụng công nghệ thích hợp trong y tế (PATH) tài trợ, được bắt đầu triển khai từ tháng 6/2017 và sẽ kéo dài tới cuối năm 2018. Dự án hướng nhằm góp phần đưa lệ trẻ em 6 đến 15 tuổi tại các địa bàn nguy cơ được tiêm đủ 3 mũi vắc xin viêm não Nhật Bản đạt tới 90%.

Dự án có 2 mục tiêu cụ thể gồm:

  1. Hạn chế tối đa việc bỏ sót đối tượng thông qua điều tra, lập danh sách đối tượng, kết hợp với truyền thông, vận động tại các xã triển khai dự án
  2. Tăng cường an toàn tiêm chủng thông qua củng cố hệ thống giám sát hỗ trợ của các tỉnh triển khai dự án và tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế tham gia

Các hoạt động chính được triển khai trong dự án gồm:

  • Xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức tiêm bổ sung vắc xin VNNB tại vùng nguy cơ
  • Xây dựng thông điệp truyền thông huy động cộng đồng giúp cán bộ y tế xã, thôn/bản đi vận động đối tượng
  • Phổ biến kế hoạch và tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về tổ chức triển khai tiêm chủng bổ sung vắc xin VNNB đảm bảo mục tiêu đề ra
  • Hỗ trợ điều tra lập danh sách đối tượng trẻ từ 6-15 tuổi tại vùng khó khăn
  • Tăng cường giám sát đảm bảo an toàn tiêm chủng
  • Tiếp nhận, vận chuyển vắc xin VNNB, dụng cụ tiêm chủng

Tính tới hết tháng 6/2017, 10 quận huyện tại 8 tỉnh đã hoàn thành mũi 1 cho 47.754 trẻ em đạt tỷ lệ 98.1%; 6 quận huyện tại 5 tỉnh đã hoàn thành mũi 2 cho 36.295 trẻ đạt tỷ lệ 99%. 17 huyện còn lại bắt đầu triển khai vào tháng 8 và tháng 9 khi năm học mới bắt đầu. Mũi thứ 3 sẽ được triển khai vào năm 2018.


Các bài viết liên quan