Nâng cao năng lực các bệnh truyền nhiễm bị lãng quên ở Việt Nam

Dự án NIID 2012-2015 do Viện các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID) tài trợ với tổng kinh phí là 40 triệu Yên và được Bộ Y tế phê duyệt theo quyết định số 178/QĐ-BYT ngày 18/1/2012. Mục tiêu chung của dự án nhằm nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học, vi sinh vật và xây dựng quy trình chẩn đoán của một số bệnh truyền nhiễm bị lãng quên ở Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của bệnh, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong việc chẩn đoán các bệnh này. 

10 nghiên cứu của 10 tác nhân được 2 bên thực hiên với các mục tiêu cụ thể như sau:

 1. Xác định căn nguyên và vai trò gây bệnh của vi khuẩn kỵ khí Clostridium difficile và các độc tố A, B đối với tiêu chảy liên quan đến việc sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện tại Hà Nội.

 2. Xác định đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và các đặc tính sinh học phân tử của các vi khuẩn đường ruột sinh Metallo-Beta-Lactamase phân lập được tại các bệnh viện.

 3. Xác định đặc tính phân tử và phân tích mối liên quan giữa các chủng tả phân lập từ những vụ dịch tả ở Việt Nam từ năm 2007 – 2009. 

 4. Xây dựng quy trình chẩn đoán nhanh bệnh do Histoplasma bằng các xét nghiệm huyết thanh học và sinh học phân tử.

 5. Mô tả tình hình chung về bệnh Leptospirosis ở Việt Nam, và  chuẩn hóa một số phương pháp phát hiện bệnh.

 6. Xây dựng các phương pháp để xác định vi khuẩn gây bệnh than từ bệnh phẩm lâm sàng và môi trường.

 7. Phát triển và đánh giá kỹ thuật FAVN phát hiện kháng thể kháng Lyssaviruts trong huyết thanh.

 8. Phân tích di truyền học các chủng vi rút sởi, rubella lưu hành tại Việt Nam 2008-2014 nhằm định dạng, so sánh phân tích đặc tính di truyền học và dịch tễ học của các chủng vi rút.

 9. Xác định các tác nhân gây bệnh, người lành mang trùng và các yếu tố liên quan đến tình trạng nặng và tử vong của bệnh Tay chân miệng tại miền Bắc Việt Nam, 2011 – 2014.

 10. Nghiên cứu đột biến gen vi rút HIV liên kết với kiểu gen HLA trên người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam
 

 Các nghiên cứu của dự án đã hoàn thành mục tiêu đạt ra đồng thời xây dựng được sự hợp tác hiệu quả trong nghiên cứu giữa các chuyên gia của Viện và các chuyên gia của phía NIID. Dự án đã có 10 bài báo được đăng trên Tạp chí Y học Dự Phòng Việt Nam và 7 bài báo Quốc tế được đăng trên các Tạp chí như: Japanese Journal of Infectious Diseases, J. Clin. Microbiol…Dự trên những kết quả đạt được, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản tiếp tục xây dựng dự án hợp tác giai đoan 2016-2019.
 

Nguyễn Thị Minh - Phòng HTQT


Các bài viết liên quan