Bộ Y tế, Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã khởi động Chương trình Hợp tác y tế cho giai đoạn 2018-2019

Ngày 24 tháng 01 năm 2018 – Bộ Y tế, Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã khởi động Chương trình Hợp tác y tế cho giai đoạn 2018-2019.

Mục tiêu dài hạn của Chương trình Hợp tác nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết có hiệu quả các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế và thực hiện thành công chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khở nhân dân giia đoạn 2016-2020; Tầm nhìn đến năm 2020 và Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016-2025”

Theo Chương trình Hợp tác tài khóa mới này, Bộ Y tế và WHO cùng phối hợp trong việc tăng cường các chức năng chính của hệ thống y tế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cộng đồng hướng tới đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bên cạnh đó, hợp tác này góp phần xây dựng năng lực và quan hệ đối tác quốc gia bền vững nhằm đảm bảo an ninh y tế công cộng và hỗ trợ điều phối, quản lý Chương trình hợp tác y tế Việt Nam-WHO giai đoạn 2018-2019; Tăng cường quản lý hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm.

Nguyễn Thị Minh - Phòng HTQT


Các bài viết liên quan