Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Anh Tú

THÔNG TIN TOÀN VĂN LUẬN ÁN CỦA NCS TRẦN ANH TÚ

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực Tây Bắc và hiệu quả một số biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền mẹ con

Chuyên ngành: Y học dự phòng                                          Mã số:   9 72 01 63

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Anh Tú                            Khóa đào tạo: 38

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  1. GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

                                                                    2. TS. Ngũ Duy Nghĩa

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NCS Trần Anh Tú đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định số 1389/QĐ-VSDTTƯ ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hội đồng đã họp vào 09h00 ngày 21/11/2023.

Thông tin toàn văn luận án:

Luan_an_-_Tran_Anh_Tu.pdf

Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt: 

Tóm_tắt_luận_án_-_Trần_Anh_Tú.pdf

 


Các bài viết liên quan