Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 297 của NCS Đào Đức Giang

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI HÀ NỘI”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ:  62 72 03 01

 

CỦA NCS. ĐÀO ĐỨC GIANG

   _ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ (HPET)_

 

                                             THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2020

                                             TẠI:  Thư viện (Tầng 3) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan