Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 309 của NCS Phan Đăng Thân

Đề tài:

“ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ DỰ BÁO BỆNH TIÊU CHẢY TẠI TỈNH HÀ TĨNH”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. PHAN ĐĂNG THÂN

   _ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG_

 

                                                THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày  02 tháng 02 năm 2021

                                                TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan