Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 302 của NCS Võ Văn Thanh

Đề tài:  

“THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC"

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

MÃ SỐ:  62 72 01 64

 

CỦA NCS. VÕ VĂN THANH

   _ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM_

 

                                       THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2020

                                       TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                                                                  

         Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan