Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Vi Quốc

Đề tài:Thực trạng, căn nguyên và gánh nặng chi phí trực tiếp cho y tế của viêm não vi rút tại 3 tỉnh Tây Bắc Việt Nam, 2017-2018

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

- NCS. VŨ VI QUỐC -

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

 

                     THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2021

                     TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

                                               Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan